close
Széchenyi István Egyetem
Turizmus-vendéglátás
Széchenyi Egyetem
Széchenyi István Egyetem

KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR - KGYK

Érettségi követelmények a 2023-as általános felvételi eljárásban:

Választható érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika vagy matematika vagy történelem vagy földrajz vagy egy szakmai előkészítő tárgy (informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek).

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Önköltség (félév) Képzési idő (félév)
A N A Turizmus-vendéglátás támogatott 8
A N K Turizmus-vendéglátás 330 000 Ft 8
A L A Turizmus-vendéglátás támogatott 8
A L K Turizmus-vendéglátás 300 000 Ft 8

A szakon duális képzésben is részt lehet venni, további információk az alábbi linken elérhetők:DUÁLIS KÉPZÉS


A szak létesítése

A nyugat-dunántúli régióban, az ország nyugati kapujában, a magyar-osztrák-szlovák háromszögben dinamikusan fejlődik az idegenforgalom. A meglévő adottságok és a már megépült és jövőben megépülő turisztikai célpontok egyaránt vonzzák a belföldi és külföldi turistákat. Vonzáskörzetünkben illetve az országban szinte minden idegenforgalmi ágazat fejlődik, ezért szakemberek képzésére is szükség van. A turizmus-vendéglátás szak hallgatói az első évfolyamon 2006-ban kezdték meg tanulmányaikat, amelynek elődje a 2002 óta működő idegenforgalmi és szálloda szak. A szak szakmai bázisa az egyre jobban fejlődő Turizmus Tanszék, a már működő tankonyha és tanétterem, valamint a 2007. szeptemberében átadott Hotel Famulus**** Oktatószálloda, amelyek a szakmai gyakorlatok színhelyei.


A képzési cél

Olyan közgazdászok képzése, akik a gazdaságtudományi felsőfokú alapképzés gazdálkodási-üzleti ága közös követelményeinek való megfelelésen túlmenően ismerik a turisztikai ágazat működésének elveit és jellemzőit, a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét, a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, lovaspanziók, vendéglátóhelyek, utazásszervezők, szabadidős- lovaslétesítmények) szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket, valamint a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek, funkcióinak (marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás menedzsment, kontrolling, stb.) sajátosságait, elveit és módszereit.


Kompetenciák

A szakot elvégző hallgatók a turisztikai ágazat egészének jellegzetességein túl ismerik a választott szakiránynak megfelelő alágazat vagy tevékenység-szálláshelyek, vendéglátás, lovasközpontok, utazásszervezés, rekreáció, térség-menedzselés, lovas rendezvényszervezés stb. –működését, folyamatait, értékelési és döntési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen magas színvonalú szolgáltatások nyújtására, illetve az ezeket biztosító rendszerek kialakítására és irányítására. Képesek továbbá a szakterületükön elvárt – többnyelvű és különböző funkciójú – kommunikációra, valamint az informatikai ismeretek hatékony alkalmazására.

Rendelkeznek az adott szervezet-típusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, melyek lehetővé teszik a munkatársakkal való hatékony együttműködést és a vendégek színvonalas kiszolgálását.


Szakmai gyakorlat

A turizmus-vendéglátás szakon a szakmai gyakorlat a 2020. 09. 01. után megkezdett hallgatói jogviszony esetében (18/2016. EMMI rendelet) 2 félév. A szakmai gyakorlat további követelményeit a tanterv határozza meg.

A képzési idő alatt kötelezően teljesítendő további gyakorlatok:

  • minden nappali tagozatos hallgatónak félévenként 2 alkalommal hostess gyakorlat teljesítése
  • minden nappali tagozatos hallgatónak 2 x 1 hét déli felszolgálási gyakorlat a 2. évfolyamon

 


Elhelyezkedési lehetőségek

A turizmusra specializálódott közgazdászok az alapfokozatú diploma megszerzését követően néhány év gyakorlat után vezető szerepet tölthetnek be az üzleti világban. A felsőfokú képzettséggel rendelkező idegenforgalmi szakemberek idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetői, idegenforgalmi szakreferensi és a közigazgatási intézményekben előadói tevékenységet folytathatnak.

Az idegenforgalmi egységben, utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozásokban, utazási irodákban, idegenforgalmi szálláshelyeken, vendéglátóipari egységekben idegenforgalmi hivatalokban, szabadidő központokban, ügynökségekben és egyéb idegenforgalmi szolgáltató vállalkozásokban (pl. teniszklub, Kongresszusi Központ stb.), valamint a turizmus koordinálásával is foglalkozó más szervezetekben (pl. helyi és megyei önkormányzatok, kamarák, helyi és regionális információs hálózat) végez önálló, felelős, szakmai, szervező, gazdálkodó és lebonyolító tevékenységet.


Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelmények.

Tanterv linkje

Tanulj a Széchenyi István Egyetemen!

Képzés ideje

8 félév

Képzési típus

Alapképzés

Oklevél típusa

Diploma

Képzés helye

Győr

Finanszírozási típusa

Állami ösztöndíjas, Önköltséges