close
Edutus Egyetem
Turizmus-vendéglátás
edutus egyetem
Edutus Egyetem

A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti és gyakorlati ismeretek helyes arányának megtartására, illetve arra, hogy hallgatóink átfogó képet alkothassanak a turizmus szakma egészének sajátosságairól.

A turizmus-vendéglátás szak révén, az itt folyó képzés színvonalának elismeréseként az Edutus Egyetem társult tagja lett a Turisztikai Világszervezetnek (UNWTO) egyedüli magyar felsőoktatási intézményként. Ez a tény óriási előnyt jelent a nemzetközi kapcsolataink bővítésében és a legkorszerűbb idegen nyelvű tananyagok, szakirodalmak közvetlen hozzáférésében.

Az Egyetem, a turizmus-vendéglátás szakon zajló oktató-kutatói munka elismeréseként, tagja lett az UNWTO Knowledge Network-jének is, több százra növelve ezzel a turizmus képzéssel foglalkozó intézményekkel kiépített kapcsolatok számát világszerte. A kapcsolatok tovább szélesítik a hallgatók lehetőségeit, ha nemzetközi kutatási projektekbe vagy külföldön zajló képzésekbe szeretnének bekapcsolódni.

Azok jelentkezését várjuk, akik:

  • aki olyan szektorban szeretne dolgozni, ami mindig változik
  • aki a szakmában aktívan dolgozó szakemberektől szeretne tanulni
  • aki tudni akarja, hogyan működik a turizmus
  • aki gyakorlati képzésben szeretne részt venni
  • aki szeretne részt venni az egyetem zajló rendezvények szervezésében
  • aki külföldön is szeretne tanulni
  • aki külföldön is szeretné tölteni szakmai gyakorlatát
  • aki versenyképes tudásra szeretne szert tenni
  • aki megfelelően szeretne bánni a vendégekkel
  • azoknak, akik idegen nyelvet is szeretnének használni munkájuk során

 

Az alapképzési szak képzési célja

A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyek közül az egyik nyelvvizsga államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható.

Szakmai gyakorlati helyek, szakmai gyakorlatra vonatkozó információk

Hallgatóink a szakmai gyakorlaton részt vesznek a turizmus különböző területén, úgymint szálláshelyek, vendéglátóhelyek, rendezvényszervezéssel foglalkozó cégek, vállalatok, utazási irodák, szakmai szervezetek, amelyekhez szakmai kapcsolatainknak köszönhetően segítséget tudunk nyújtani. Sokan a szakmai gyakorlatuk lejárta után álláslehetőséget kapnak, így az elhelyezkedés nem okoz problémát hallgatóink számára.

Tanulj az Edutuson!

Képzés ideje

8 félév

Képzési típus

Alapképzés

Oklevél típusa

Diploma

Képzés helye

Budapest

Finanszírozási típusa

Önköltséges