close
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem
Turimus-menedzsment
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem

Mit fogsz tanulni?
A Turizmus-menedzsment mesterszakon a már megszerzett gazdasági, turisztikai alapismereteidet fogod specializálni és magasabb szintre emelni. A célja ugyanis olyan közgazdászok képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, módszertani és szakirányú ismereteik birtokában képesek a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten a turisztikai vállalkozásoknál, multinacionális cégeknél a turizmus állami és önkormányzati irányítási, közigazgatási és tervezési intézményrendszerében, valamint a non-profit szférában egyaránt.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc ) fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Management

Választható specializációk a képzés során:
- vidéki turizmus- és vidékfejlesztés
- egészségturizmus és területfejlesztés.

Képzési idő: 4 félév

A képzés helyszíne:  
A képzés az egyetem Károly Róbert Campusán Gyöngyösön történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről is könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható munkarend: 
- magyar nyelvű képzésben: levelező
- angol nyelvű képzésben: nappali
Levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges
Az önköltség mértéke:
- magyar nyelvű képzésben: 400.000,- Ft/ félév
- angol nyelvű képzésben: 905.000,- Ft/félév

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ - MATE-ECONOMY 

Nyelvvizsga-követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga, melyek közül egyik az angol, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Turizmus-menedzsment mesterszakos közgazdászként közép vagy felsővezetőként szálláshelyet irányítasz, utazásokat szervezel, turisztikai tevékenységeket koordinálsz. Szálláshelyeket keresel, szervezel le és értékesítesz, foglalásokat intézel. Munkád része lesz továbbá a turisztikai szereplők szervezése, irányítása. Kreativitást, és idegennyelv-ismeretet is igényel a kiemelt ügyfelekkel való kapcsolattartás és irodák, külföldi érdekeltségek létrehozása. Ezen felül elsajátítod az elméleti és kutatás-módszertani ismereteket, amely alapján képes és alkalmas leszel doktori tanulmányok folytatására a gazdaságtudományok területén.

A végzett szakemberek alkalmasak lesznek: vállalkozásoknál, közigazgatásban, valamint a non-profit szférában egyaránt önálló (felső)vezetői pozíció betöltésére, hatékony vezetői és gazdálkodási döntések meghozatalára, különösen a turizmus területén a turisztikai szakterületeken jelentkező feladatok elvégzésére és megfelelő munkakörök irányítására és koordinálására, az emberi, pénzügyi és technikai erőforrások hatékony felhasználására és e tevékenység vezetésére.

A Turizmus-menedzsment szak felvételi előírásai

  1. A szakra teljes kreditérték beszámításával a Turizmus-vendéglátás alapképzési (BA) szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda szak, valamint vendéglátó és szálloda szak vehető figyelembe.
  2. A bemenethez a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.
  3. A meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága elfogad.
  4. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás-menedzsment) és társadalomtudományi alapismeretekből legalább 40 kredit; turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda ismeretkörökből legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felvétel feltételeként meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel, haladéktalanul kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni intézményünktől (Gyöngyösi Károly Róbert Campus Tanulm,ányi Osztály, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a leckekönyv és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával kell kérni 2022. május 30-ig. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kell megszerezni.

Tanulj a MATE-n!

Képzés ideje

4 félév

Képzési típus

Mesterképzés

Oklevél típusa

Diploma

Képzés helye

Gyöngyös

Finanszírozási típusa

Ingyenes, Önköltséges