close
Edutus Egyetem
Kulturális rendezvény szervezője
edutus egyetem
Edutus Egyetem
Kulturális rendezvény szervezője, a szakképesítés azonosító száma: 03145001
 • Képzés óraszáma: 250 óra (elmélet és gyakorlat)

Képzésbe való bekapcsolódás feltételei:  érettségi végzettség

A kulturális rendezvények szervezője a következő tevékenységeket látja el:

 • Kulturális rendezvényeket tervez.
 • Közművelődési projekteket valósít meg.
 • Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában.
 • Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést.
 • Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit.
 • Lebonyolítási forgatókönyvet készít.
 • Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokommunikációs eszközöket használ.
 • Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, elszámolásokat készít, értékel.
 • A szervezet és a rendezvény protokollja szerint adminisztratív feladatokat lát el.
 • Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási tevékenységet végez.

Képzés díja: 190.000 Ft + vizsgadíj
A tanfolyami díjakat utalással lehet rendezni MKB Bank ZRT.: 10300002-40000413-00003285 számlaszámon, megjegyzésbe kérjük beleírni a tanuló és a tanfolyam nevét.

 Tananyagegységek:

 • Helyi társadalom és kultúra (90 óra)
 • Kulturális rendezvények tervezése és szervezése (160 óra)

Képzési napok: péntek délután 16.00-20.00 és/vagy szombat 8.00-13-00 között (Jelenléti és online oktatással)

A képzés helyszíne: Edutus Egyetem, 1114 Budapest, Villányi út 11/13. ill. online

A képzés indulása: 2023.11.10.

Jelentkezési határidő: 2023.10.30.

Tanulj az Edutuson!

Képzés ideje

250 óra

Képzési típus

Szakmai képzés

Oklevél típusa

Tanúsítvány

Képzés helye

Budapest

Finanszírozási típusa

Önköltséges