close
OKTAT60
Kulturális rendezvény szervezője
oktat60_logo_4000px
OKTAT60

MUNKATERÜLET, MUNKAKÖR LEÍRÁSA

A kulturális rendezvények szervezője a következő tevékenységeket látja el:

Ismeri az adott település, település-rész, régió kulturális és társadalmi adottságait, intézményrendszerét és helyi közösségeit. Kulturális rendezvényeket tervez. Közművelődési projekteket valósít meg. Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában. Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést. Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit.

Lebonyolítási forgatókönyvet készít. Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokommunikációs eszközöket használ. Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, elszámolásokat készít, értékel. A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el. Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási tevékenységet végez.

 

KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELE

  • Iskolai előképzettség
  • Érettségi végzettség

 

MEGSZEREZHETŐ DOKUMENTUM TÍPUSA

  • Képesítő bizonyítvány

 

TERVEZETT IDŐTARTAM

  • 250 óra

Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat.

 

KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

  • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 

VIZSGA RÉSZEI

  • PROJEKTFELADAT
  • Esettanulmány és forgatókönyv bemutatása, védése
Tanulj az OKTAT60-nál!

Képzés ideje

250 óra

Képzési típus

Szakmai képzés

Oklevél típusa

Tanúsítvány

Képzés helye

Hatvan

Finanszírozási típusa

Önköltséges, Támogatási lehetőség