close
Perfekt
Kulturális rendezvény szervezője
perfekt
Perfekt

KULTURÁLIS RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE KÉPZÉSÜNK CÉLJA ...

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • Kulturális rendezvényeket tervezni.
 • Közművelődési projekteket megvalósítani.
 • Igényfelmérést készíteni.
 • A rendezvények költségtervét elkészíteni, segíteni a forrásteremtést.
 • Biztosítani a rendezvény megtartásának feltételeit.
 • A rendezvények forgatókönyvét elkészíteni.
 • Kapcsolatot tartani a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikálni, infokommunikációs eszközöket használni.
 • A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat ellátni.

 

A KULTURÁLIS RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE ...

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • Megismerni és ápolni a település és a régió múltját, hagyományait, társadalmi és gazdasági helyzetét, természeti, kulturális, közösségi értékeit.
 • Eligazodni a település személyes, közösségi és intézményes viszonyai között.
 • A kultúra fogalmának és funkcióinak ismeretében tudja elemezni a helyi kultúra és az egész életen át tartó tanulás egyéni és társadalmi szerepeit.
 • Kezdeményezni, szervezni, illetve segíteni a művelődési folyamatok, a közösségi programok megvalósulását.
 • Helyi és térségi kapcsolatokat építeni.
 • Ápolni a testvér-települési kapcsolatokat.
 • Együttműködni a település civil szervezeteivel, intézményeivel és vállalkozóival.
 • Kulturális rendezvényeket tervezni.
 • Közművelődési projekteket megvalósítani.
 • A kulturális rendezvényekkel kapcsolatos igényeket felmérni.
 • Elkészíteni egy rendezvény költségtervét, segíteni a megvalósításhoz szükséges források megteremtését.
 • Elkészíteni a lebonyolítási forgatókönyvet.
 • Ellátni a szervezet és a rendezvény protokollja szerint az adminisztratív feladatokat.
 • Betartani a munkavégzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi, baleset- és egészségvédelmi követelményeket.Szakszerűen intézkedni veszélyhelyzetekben.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkele-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

 • Ismeri az adott település, település-rész, régió kulturális és társadalmi adottságait, intézményrendszerét és helyi közösségeit.
 • Kulturális rendezvényeket tervez.
 • Közművelődési projekteket valósít meg.
 • Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában.
 • Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést.
 • Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit.
 • Lebonyolítási forgatókönyvet készít.
 • Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokommunikációs eszközöket használ.
 • Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, elszámolásokat készít, értékel.
 • A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el. Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási tevékenységet végez.

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

 

A tervezett képzési idő: 254 óra

 

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

Tanulj a Perfekttel!

Képzés ideje

254 óra

Képzési típus

Szakmai képzés

Oklevél típusa

Tanúsítvány

Képzés helye

Székesfehérvár

Finanszírozási típusa

Önköltséges