close
Szolnoki Szakképzési Centrum
Kulturális rendezvény szervezője
Szolnoki Szakképzési Centrum

A kulturális rendezvények szervezője a következő tevékenységeket látja el: Ismeri az adott település, település-rész, régió kulturális és társadalmi adottságait, intézményrendszerét és helyi közösségeit. Kulturális rendezvényeket tervez. Közművelődési projekteket valósít meg. Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában. Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést. Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit. Lebonyolítási forgatókönyvet készít. Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokommunikációs eszközöket használ. Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, elszámolásokat készít, értékel. A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el. Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási tevékenységet végez. Ajánlott mindazoknak, akiknek fontos a kultúrában és a közösségben rejlő erő.

ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG

Érettségi végzettség

SZAKMAI ELŐKÉPZETTSÉG

Nem szükséges

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY

Nem szükséges

SZAKMAI GYAKORLAT

Nem szükséges

Tanulj a Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskolában!

Képzés ideje

250 óra

Képzési típus

Szakmai képzés

Oklevél típusa

Szakképesítés

Képzés helye

Szolnok, Távoktatás

Finanszírozási típusa

Ingyenes