close
Pécsi Tudományegyetem
Közösségszervezés
Pécsi Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

 

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

Rövid leírás

Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen helyezkednének el az állami, önkormányzati, piaci és nonprofit szektor kultúrával, közösségszervezéssel és lokális fejlesztéssel, továbbá művelődéssel foglalkozó szervezeteinél, intézményeinél, vállalkozásainál Magyarországon és külföldön egyaránt.


Képzés célja

A társadalmi közegek és művelődési színterek széles spektrumában, különböző korosztályok segítésére olyan szakemberek képzése, akik a motiválás, a képességfejlesztés változatos eszközeivel támogatják a települési és intézményi közösségek kialakulását, fejlődését, továbbá ösztönzik kezdeményezéseiket, fejlesztik cselekvőképességüket és menedzselik erőforrásaik gyűjtését.

Képzés nyelve: Magyar
Képzési forma: Nappali, Levelező
Költségtérítés összege: NK LK: 300.000 Ft / félév
Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzés indulása: Szeptemberi indulás
A képzés időtartama: 6 félév
Képzés helyszíne(i): Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: • kulturális közösségszervező • ifjúsági közösségszervező • humánfejlesztő

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben havonta egyszer három nap (ált. csütörtöktől szombatig)

 


A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • szakirány
  • közösségszervezés alapképzési szakon a szakirányok közül a hallgatók a képzés 4. félévében választhatnak
  • az egyes szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 


Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül

 • andragógia
 • emberi erőforrás tanácsadó MA
 • kulturális mediáció MA
 • kulturális örökség MA

az utóbbi kettőhöz választható a Hochschule Zittau/Görlitz német partnerintézményünk Kultur und Management MA képzését integráló ún. magyar-német kettős diploma képzés

 • dokumentumfilm-rendező művész MA

 

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • politikatudomány
 • osztatlan tanárképzés, közösségi művelődés tanár szakkal egyéb szak társítva

 

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.

Főbb témakörök:

Hallgatóink a filozófia, szociológia, pedagógia, pszichológia, jog, általános menedzsment és az informatika tudományterületein bővíthetik műveltségüket és általános kompetenciáikat. Az első négy szemeszter alatt a hallgatók a szakmai törzsanyagot megjelenítő művelődéselmélet, művelődéstörténet, közművelődés, és a közösségi fejlesztés, továbbá a kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra, valamint az ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés elméleti és gyakorlati munkaformáinak ismereteit sajátíthatják el.

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 11-23 kredit

 • filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret
Művelődéselmélet és -történet, közművelődés 23-24 kredit.
Közösségi fejlesztés 17-29 kredit.
Kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra 17-29 kredit.
Ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés 17-29 kredit.
A választott szakirány szerinti speciális ismeretek legfeljebb 50 kredit.
A szakirányok tudományágai, szakterületei 22-28 kredit

SZAKMAI GYAKORLAT

A közösségszervező szak gyakorlatorientált képzés, ezért hallgatóink a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 4. félév során két hetes (80 óra) tanévközi gyakorlatot, továbbá egy alkalommal - a választott specializációnak megfelelő - a 6. félév során intézményhez kötődő min. 160 óra tanévközi gyakorlatot is teljesítenek.

Szakirányok, specializációk:

 • kulturális közösségszervezés
 • ifjúsági közösségszervezés
 • humánfejlesztés

A közösségszervezés alapképzési szakon a szakirányok közül a hallgatók a képzés 4. félévében választhatnak. Az egyes szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Elhelyezkedési területek

A fiatal szakemberek előtt – a hiánypótló képzés nyomán – új szakmai életpályák és izgalmas karrier-utak nyílnak meg, hiszen a jövő segítő szakembereit a közoktatáskorú gyermekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátására a munkaerőpiac humán szférájában számos állami, piaci, egyházi és civil szervezet várja, ill. tudja foglalkoztatni.

Tipikus munkahelyek

 • közoktatáskorú gyermekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátását célzó intézmények, a munkaerőpiac humán szférájában állami, piaci, egyházi és civil szervezetek

 

Tipikus beosztás, munkakör

Közösségi művelődési intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági információs és tanácsadó irodák referensi munkaköre, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek, ifjúsági szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek alkalmazottja.

Tanulj a PTE-n!

Képzés ideje

6 félév

Képzési típus

Alapképzés

Oklevél típusa

Diploma

Képzés helye

Pécs

Finanszírozási típusa

Állami ösztöndíjas, Önköltséges