close
Kodolányi János Egyetem
Közösségszervezés
Kodolányi János Egyetem
Kodolányi János Egyetem

Képzési helyszínek

 • Budapest: nappali,levelező, távoktatás
 • Székesfehérvár: nappali, levelező, távoktatás

A fesztiválokat, koncerteket, kulturális rendezvényeket mind rendezvényszervezők, kultúraközvetítéssel, közösségi és kulturális menedzsmenttel foglalkozó szakemberek tervezik meg és irányítják. Az ehhez szükséges végzettséget a közösségszervezés szakon (az andragógia szak utódszakján) szerezheted meg.

Mindezek mellett a közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, cégeknél, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el, illetve saját vállalkozást is létre tud hozni.

Hallgatóinkat a különböző intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző területein tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkakörök ellátására készítjük fel.

Partnerünk a képzésben a Nemzeti Művelődési Intézet.

Hallgatóink közművelődési és művészetközvetítő intézményekben, zenei és művészeti fesztiválokon, vállalati, intézményi partnereinknél töltik gyakorlatukat, így az elméleti ismeretek magas szintű elsajátítása mellett szert tehetsz olyan gyakorlati tapasztalatokra, melyek segítenek a tanulmányaid utáni munkavállalásban és az eredményes szakmai karrier megalapozásában.

A szakot gondozó Kulturális Tanszék vezetője Dr. Mócz Dóra andragógus kulturális szakember.

Specializációk

Kulturális közösségszervezés

A kulturális közösségszervező specializáción a hallgatók megismerik a közösségi fejlesztés alapelveit, és történetét, a közösségi beavatkozás technikáit és módszereit, a meghatározó hazai és nemzetközi trendeket, az épített és szellemi kulturális örökség, a hungarikumok alapfogalmait, a művészeti és kreatív ipari területek jellegzetességeit. Képessé válnak a hallgatók a helyi közösség kapcsolati, információs és kommunikációs rendszerének szervezésére, a társadalmi és közösségi partnerek együttműködésének biztosítására, a kulturális vállalkozások menedzselésére.

Humánfejlesztés

A humánfejlesztő specializáción a hallgatók megismerik a felnőttképzés rendszerét és jogszabályi hátterét, a felnőtt tanulók oktatásnak sajátosságait, a felnőttképzés piaci tendenciáit, és munkaerő piaci összefüggéseit. Képessé válnak tanulási és képzési programok tervezésére és megvalósítására, a felnőttképzés különböző színterein animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, valamint a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Ifjúsági közösségszervezés

Az ifjúsági közösségszervező specializáción a hallgatók megismerik az ifjúsági munka területeit és módszereit, az ifjúság hagyományos és szubkulturális közösségeinek, testületeinek, szervezeteinek, művelődési kulturális és sportintézményeinek, az ifjúsági szolgáltatások rendszerének kialakulását, működését. Képessé válnak az ifjúsági folyamatok, fejlesztő beavatkozások, programok és projektek tervezésére, menedzselésére, sikeres megvalósítására és értékelésére.

Két diploma egy áráért!

Egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetsz! Részletek

 

közösségszervezés szakhoz, második szaknak választhatod az alábbi szakokat:

 • anglisztika (emelt szintű érettségi angol nyelvből kötelező)
 • emberi erőforrások
 • kommunikáció és médiatudomány
 • nemzetközi tanulmányok
 • pedagógia
 • történelem
 • szociális munka

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat kultúraközvetítő, felnőttképző intézményekben és cégeknél, sportegyesületeknél, rendezvényszervező és kreatív cégeknél, művelődési központokban egyaránt eltölthető. A 4. félévben csoportos gyakorlatot szervezünk, ezt követően egyéni gyakorlatot teljesítenek a hallgatók.

Gyakorlati oktatásban kiemelt partnereink:

 •  Nemzeti Művelődési Intézet
 • Budapesti Történeti Múzeum - Budapest
 • Művészetek Palotája - Budapest
 • Művészetek Völgye Fesztivál - Kapolcs
 • Városi Képtár Deák Gyűjtemény - Székesfehérvár
 • Vörösmarty Színház - Székesfehérvár
 • József Attila Művelődési Ház - Budapest
Tanulj a Kodolányin!

Képzés ideje

6 félév

Képzési típus

Alapképzés

Oklevél típusa

Diploma

Képzés helye

Budapest

Finanszírozási típusa

Önköltséges