close
Soter-Line Oktatási Központ
Közművelődési Munkatárs Képzés
Soter-Line
Soter-Line Oktatási Központ

Közművelődési munkatárs képzés – Magyarország pezsgő kulturális életéről híres. Nemcsak a magyar közönség, de külföldiek is szép számmal látogatnak el hazánkba a jobbnál jobb rendezvényekre. Szívesen szervezne önállóan kulturális rendezvényeket, és szeretne közreműködni közművelődési projektek megvalósításában a marketingtől a közönségszervezésen keresztül egészen a rendezvény teljes megvalósításában? Szerezze meg a közművelődési munkatárs szakképesítést, és olyan szakterületen dolgozhat, ahol állandóan pezseg az élet!

Intézményünkben a képzés során elsajátíthatja mindazt a tudást az alapoktól egészen egy teljes rendezvény lebonyolításával kapcsolatos ismeretekig, mely egy kulturális rendezvény, koncert megszervezéséhez szükséges, s egyúttal megszerezheti azt a tanúsítványt, amivel egyenes út vezet a képesítő vizsga letételéhez. Utána pedig már várja a rendezvények világa!

A korábbi OKJ-s tanfolyammal megegyező, államilag elismert végzettséget nyújtó képzés!

NÖVEKSZIK AZ IGÉNY A KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATÁRS SZAKEMBEREKRE!

Az Országgyűlés által tavaly elfogadott törvénymódosításnak köszönhetően jelentős mértékben erősödik a közművelődési szakterület szerepe a helyi közösségek fejlesztésében, ami növeli a szakemberek iránti igényt.

2018. január 1-től módosult a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, aminek eredményeként a következő 3-5 évben a közművelődésben megnövekvő szakemberigény várható, a törvény ugyanis meghatározza a közművelődési intézményekben foglalkoztatott közművelődési szakemberek minimális létszámát.

 

A KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATÁRS KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL ÖN KÉPES LESZ

 • közönségforgalmi feladatokat szervezni és felügyelni színházban, cirkuszban, előadó-művészeti rendezvényeken,
 • ellenőrizni a közönségforgalmi terület balesetmentes állapotát,
 • megszervezni az előadások előtti orvosi ügyeletet,
 • fogadni az érkező vendégeket,
 • a közönségforgalmi területen előforduló rendkívüli esemény alkalmával intézkedni,
 • gondoskodni az előadás zavartalanságáról,
 • a ruhatárosokkal és a műsorfüzetárusokkal elszámolni,
 • az előadásokra, egyéb kulturális eseményekre szóló belépőjegyeket árusítani,
 • szigorú számadású nyomtatványt kezelni,
 • anyagi és erkölcsi felelősséget vállalni a rábízott feladatokért, értékért, pénztárért, készpénzért, valamint a pénzt helyettesítő okmányokért,
 • marketing feladatokat ellátni

A KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATÁRS KÉPZÉS SORÁN OKTATOTT TANANYAGEGYSÉGEK

 • Helyi társadalom és kultúra
  • A helyi társadalom történelmi, környezeti, gazdasági meghatározottságai (jellemzői)
  • Kulturális hagyományok, értékek mibenléte
  • A kultúra fogalma, összefüggései, sokszínű megközelítése
  • Közösségi művelődési intézmények tevékenysége és környezetének elemzése
  • Közösségi kapcsolatrendszer, együttműködések és konfliktusok
  • Kulturális vállalkozások, civil szervezetek, költségvetési intézmények sajátosságai, azok összefüggései, feladatellátási rendszerük
 • Kulturális rendezvények tervezése és szervezése
  • A rendezvények típusai
  • A rendezvényszervezés szabályai és lebonyolítási lehetőségei, a szervezési és menedzselési tevékenység alapjai.
  • A projekttervezés és projektmenedzsment alapjai
  • A rendezvényszervezés szakaszai.
  • A szakmára vonatkozó jogszabályi háttér
  • A marketing és PR technikák.
  • A rendezvényhez kapcsolódó marketingstratégia készítésének menete.
  • A rendezvényszervezéshez kapcsolódó munka-, tűz-, baleset-, környezet-, egészségvédelmi jogszabályok.
  • A kulturális jogi alapok
  • A szerződéskötéshez szükséges gazdálkodási és jogi ismeretek.
  • A rendezvények szervezéséhez és lebonyolításához szükséges dokumentáció,
  • A forgatókönyv és a költségvetési terv formai és tartalmi követelményei.
  • A rendezvények személyi és technikai feltételei, azok lehetőségei, korlátai.
  • A rendezvényszervezés irattározási és adminisztrációs feladatai, valamint az ehhez kapcsolódó hagyományos és digitális eszközök.
  • A munkaterülethez szükséges adminisztráció számítástechnikai eszközei.
  • Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége
  • Közművelődési tevékenység (iskolarendszeren kívüli képzések, önművelés és csoportos tanfolyamok, népfőiskolák, klubok szervezése, kulturális értékek megismertetése, kisebbségi kultúra értékei, ismeretterjesztés, helyi közösségi élet szervezése, kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése, szabadidő kulturális célú eltöltése) átfogó ismerete
  • Kulturális intézmények és szervezetek környezete és külső kapcsolatrendszere
  • Szervezeti és működési szabályzat jellemzői
  • Forrásteremtés fontosabb területei és eszközei (önkormányzati, költségvetési támogatások, hazai és nemzetközi pályázatok nyomon követése, támogatásigénylés, pályázatírás)
   kulturális (szolgáltatás) marketing alapjai és eszközei (marketing-mix), a public relations tevékenység tartalma, a belső és külső PR eszközei
  • Kulturális intézmények és szervezetek környezete és külső kapcsolatrendszere
  • Adminisztrációs feladatok
 • Az előadó-művészeti közönségkezelő tevékenysége
  • A kommunikáció elméleti és gyakorlati alapjai
  • A színházi, cirkuszi és egyéb kulturális intézmények közönségforgalmi terének biztonságos üzemeltetési szabályai
  • Nézőtérrel, közlekedési útvonalakkal kapcsolatos ismeretek, tűzvédelmi ismeretek
  • A nézőtéri nyitás előtti és utáni, előadás alatti feladatok elméleti és gyakorlati technikái
 • Az előadó-művészeti szervező tevékenysége
  • Kommunikáció elméleti és gyakorlati alapjai, a személyközi és az üzleti kommunikáció
  • Marketing- és reklámismeretek a közművelődési munkatárs munkájához kapcsolódó elemei
  • Kultúraközvetítés intézményrendszere
  • Partner- és ügyfélkapcsolati adatbázis
  • Alkalmazott statisztika munkakörhöz kapcsolódó elemei
Tanulj a Soter-Line Oktatási Központban!

Képzés ideje

4 hónap

Képzési típus

Szakmai képzés

Oklevél típusa

Tanúsítvány

Képzés helye

Budapest

Finanszírozási típusa

Önköltséges