close
Debreceni Egyetem
Konferencia és Rendezvénymenedzsment Szaktanácsadó
debreceni egyetem
Debreceni Egyetem

Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok
Képzési forma: levelező
A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
Felvételi követelmény: az vehető fel, aki BA/BSc alapképzésben szakképzettséget szerzett
valamely felsőoktatási intézményben az alábbi képzési területeken:

 • társadalomtudomány,
 • jogi- és igazgatási,
 • műszaki,
 • informatika,
 • természettudomány,
 • gazdaságtudományok,
 • agrár,
 • bölcsészettudomány,
 • pedagógusképzés,
 • sporttudomány.

Képzési idő:
– félévek száma: 3
– oklevélhez szükséges kreditek száma: 90
– összes kontakt óra: 300

A szak képzési és kimeneti követelményei:

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Konferencia- és rendezvény-menedzsment szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő
megnevezése:
Konferencia- és rendezvény-menedzsment szaktanácsanadó

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Gazdaságtudományok

4. A felvétel feltétele: az vehető fel, aki BA/BSc alapképzésben szakképzettséget szerzett
valamely felsőoktatási intézményben az alábbi képzési területeken:

 • társadalomtudomány,
 • jogi- és igazgatási,
 • műszaki,
 • informatika,
 • természettudomány,
 • gazdaságtudományok,
 • agrár,
 • bölcsészettudomány,
 • pedagógusképzés,
 • sporttudomány.

 

5. A képzési idő félévekben meghatározva: 3 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek,
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

7.1. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:
- e képzettség birtokában a konferencia- és rendezvény-menedzsment szaktanácsadó szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes
felismerni és értelmezni a turisztikai, kiemelten a konferencia- és
rendezvényturizmus folyamatainak hátterét, összefüggéseit
- megismerni és átlátni a turisztikai szektor, kiemelten a konferencia- és
rendezvény-turisztikai (MICE) szektor sajátosságait, e szervezetek működési
rendszerét, szabályozó folyamatait, hatásrendszerét
- alkalmas a MICE szervezetek és desztinációk stratégiájának és terveinek
kidolgozására, ezen területen projektek irányítására, megvalósítására
- önállóan tevékenykedni a MICE piaci szereplők - kiemelten a konferencia- és
rendezvény-szervezetek területén - gazdálkodásában, irányításában és
tervezésében
- menedzselni a konferencia- és rendezvény-szolgáltatásokat, helyszíneket,
ellátni a marketing-menedzsment feladatokat, kiemelten a termékfejlesztéssel
összefüggő területekre
- megismerni a keresleti trendeknek megfelelő termékelemeket, és alkalmazni az
innováció, a fejlesztés eredményeit a termékfejlesztés területén kiemelten a
konferencia-központok, konferencia-szállodák, rendezvény-helyszínek
vonatkozásában
- a döntéselőkészítéshez szükséges információk beszerzése és értelmezése
- alkalmazni a megfelelő módszereket a tervek megvalósításának szervezésére,
feladatok meghatározására, folyamatok irányítására és ellenőrzésére
- megfelelő magatartásformákat kialakítani, a vendégek- és partnerkapcsolatokat
ápolni, fejleszteni, jól kezelni az emberi konfliktusokat, megfelelően
kommunikálni.

7.2. Személyes adottságok, készségek:
• problémaérzékenység és problémamegoldó készség
• szakmai kreativitás
• empátia
• interkulturális kapcsolatépítés
• gasztronómiai kultúra

7.3. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
e képzettség birtokában a konferencia- és rendezvény-menedzsment szaktanácsadó
szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas:
- a konferencia- és rendezvény-szervezetek, vállalkozások, (a MICE piac
szereplői) kiemelten a konferencia-központok, konferencia-szállodák, a
rendezvényszervezés területen a szervezetek, vállalkozások létrehozására,
irányítására és működtetésére
- MICE turisztikai projektekben végzendő részfeladatok ellátására, e projektek
irányítására
- a stratégiai döntések meghozására
- a turizmusfejlesztés egyes részterületeihez kapcsolódó vezetői feladatok
ellátására.

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Képzés Részletei

Tanulj a Debreceni Egyetemen!

Képzés ideje

3 félév

Képzési típus

Szakirányú továbbképzés

Oklevél típusa

Oklevél

Képzés helye

Debrecen

Finanszírozási típusa

Önköltséges